Περιβάλλον & νομοθεσία για το υγραέριο

Το υγραέριο ως «πράσινο» καύσιμο

Το υγραέριο χρησιμοποιείται ευρέως ως ένα «πράσινο» καύσιμο που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων. Ειδικότερα, μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 35% σε σύγκριση με τη βενζίνη. Ένα λίτρο βενζίνης παράγει 2,3 κιλά CO2 κατά την καύση της, ενώ το αντίστοιχο ποσό σε υγραέριο παράγει μόνο 1,5 κιλά CO2.

Η χρήση υγραερίου μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το υγραέριο είναι ασφαλές, βιώσιμο και καθαρό. Επίσης παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με άλλα υγρά και στερεά καύσιμα, καθώς και σε σύγκριση με το φυσικό αέριο στον τομέα της εκπομπής μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων οργανικών στοιχείων.

Το υγραέριο δεν περιέχει βαρέα μέταλλα που συναντάμε στα υγρά παράγωγα του αργού πετρελαίου (Ψευδάργυρο, Μόλυβδο, Βανάδιο και Νικέλιο), που ευθύνονται για την οξείδωση των μετάλλων, ενώ είναι βλαβερές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Το υγραέριο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στη βιομηχανία και στον οικιακό τομέα είναι κατά 20% λιγότερες ανά κιλοβατώρα (kWh) από αυτές των υγρών καυσίμων, 50% χαμηλότερες από αυτές των στερεών καυσίμων των γαιανθράκων και σημαντικά χαμηλότερες από τη μέση ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω του δικτύου διανομής.

Χαρακτηριστικό του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος του υγραερίου είναι η ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ένα μέσο σπίτι κατά 1,5 τόνο (περίπου 25%) το χρόνο.

green gas

Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 στην Ελλάδα επιτρέπεται η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων αρκεί να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις και να υπάρχουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά:

  1. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
  2. Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, επισκευής, συντήρησης και τοποθέτησης συσκευών υγραερίου.
  3. Ο επιβλέπων μηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου. Στη συνέχεια το όχημα περνάει τεχνικό έλεγχο σε Κ.Τ.Ε.Ο είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό.
  4. Συνιστάται το συνεργείο, να είναι αμιγώς συνεργείο συντήρησης, επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία και να μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και σωστή τεχνική υποστήριξη.

ΕΙΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ;

Χρησιμοποιείτε υγραέριο της επιχείρησής σας ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Ρωτήστε με ποιον τρόπο μπορούμε να σας παρέχουμε δωρεάν δεξαμενή.

2421089188

ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Παραδόσεις γίνονται μόνο στις περιοχές Μαγνησία, Λάρισα & περίχωρα, Φάρσαλα, Λαμία & Περίχωρα

Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες της παράδοσης.


Παραγγελία Online

που θα μας βρείτε

MENU